CBS de Bron Buitengewoon bruisend onderwijs!

Plusklas

We streven naar het beste voor ieder kind. Daarom is er ruim aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Naast het bieden van uitdagende stof binnen de groep, heeft onze school
ook een Plusklas. Er is een groep voor kinderen uit groep 5/6 en een groep voor kinderen uit groep 7/8. We werken hierbij samen met drie andere scholen van stichting TrEf: CBS De Fontein in Dwingeloo, Kindcentrum De Bron in Nijensleek en Kindcentrum De Wel in Nijeveen. De lessen worden gegeven in onze gebouw en worden verzorgd door juf E. Bakker. Zij is leerkracht van de Roosjenschool en heeft de opleiding tot Hoogbegaafdheidsspecialist afgerond.
Doel van de Plusklas is het bieden van onderwijs waarbij ze de uitdaging en aandacht krijgen die ze nodig hebben.