CBS de Bron Buitengewoon bruisend onderwijs!

Team

meester Albert Bosscha, directeur
Tevens directeur van CBS De Fontein in Dwingeloo
aanwezig: maandag en woensdag

juf Corrie Fopma, wnd. directeur
taalcoördinator, leerkracht groep 7/8
aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

juf Mirjam Borrel, intern begeleider, leerkracht groep 7/8, ICT-coördinator
Tevens intern begeleider van CBS De Fontein in Dwingeloo
aanwezig: maandag, donderdagochtend, vrijdag

juf Elfriede Bakker, hoogbegaafdheidsspecialist
leerkracht groep 5/6, leerkracht Plusklas
aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag

juf Henrieke Vos,
leerkracht groep 5/6
aanwezig: woensdag, donderdag, vrijdag

juf Talita Zantinge,
leerkracht groep 3/4
aanwezig: maandag, donderdag en vrijdag

juf Marianne Veeneman, rekencoördinator, NME-coördinator
leerkracht groep 3/4
aanwezig: dinsdag en woensdag

juf Hillie van der Tempel, leescoördinator
leerkracht groep 1/2a
aanwezig: woensdag, donderdag en vrijdag

juf Monique Bakker, Kanjercoördinator
leerkracht groep 1/2a
aanwezig: maandag en dinsdag

juf Hilda Jonkers,
leerkracht groep 1/2b
aanwezig: maandag t/m vrijdag

juf Astrid Heinen
, onderwijsassistent
aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

meester Freek Middelveld, conciërge
Tevens conciërge op CBS De Fontein in Dwingeloo
aanwezig: maandag en donderdag