CBS de Bron Buitengewoon bruisend onderwijs!

Vakantierooster

Vakantierooster 2023-2024

Vakanties:
Herfstvakantie: maandag 23 oktober - vrijdag 27 oktober
Kerstvakantie: maandag 25 december - vrijdag 7 januari
Voorjaarsvakantie: maandag 19 februari - vrijdag 23 februari
Goede Vrijdag + Pasen: vrijdag 29 maart - maandag 1 april
Meivakantie: maandag 29 april - vrijdag 10 mei
2e Pinksterdag: maandag 20 mei
Juni-weekend: vrijdag 21 juni - maandag 24 juni
Zomervakantie: maandag 22 juli - vrijdag 30 augustus

Extra vrije middagen:
Donderdagmiddag 14 september (studiemiddag team)
Dinsdag 10 oktober (studiedag TrEf)
Vrijdagmiddag 20 oktober (herfstvakantie)
Maandagmiddag 13 november (studiemiddag team)
Vrijdagmiddag 22 december (Kerstvakantie)
Dinsdagmiddag 30 januari (studiemiddag team)
Woensdagmiddag 14 februari (studiemiddag team)
Vrijdagmiddag 16 februari (voorjaarsvakantie)
Woensdagmiddag 6 maart (studiemiddag team)
Vrijdagmiddag 26 april (meivakantie)
Dinsdag 11 juni + woensdag 12 juni (studiedagen Kanjertraining)
Maandagmiddag 1 juli (studiemiddag team)
Vrijdagmiddag 19 juli (zomervakantie)