CBS de Bron Buitengewoon bruisend onderwijs!

Speerpunt 1: Sterke zorgstructuur met oog voor ieder kind

Op de Roosjenschool laten we zien dat we als team in staat zijn om zicht te hebben op de leerbehoeften van de kinderen. Met een ruime ervaring en de kennis van specialisten op verschillende gebieden beschikken we over een divers, deskundig onderwijsteam.
In onze scores is zichtbaar dat we goede resultaten boeken. De kinderen krijgen een optimale begeleiding, met indien noodzakelijk onderwijs op maat!